แชร์เว็บไซต์นี้

Campaign

Share:

SCB EASY ส่งความเฮง แจกอั่งเปาเลขมงคล สูงสุด 9,999 บาท ง่ายๆเพียงชวนเพื่อนสมัคร SCB EASY App
(เฉพาะเพื่อนที่สมัครระหว่างวันที่ 17 ก.พ. - 31 มี.ค. 2561 เท่านั้น)

  • แนะนำเพื่อนสมัครทุกๆ 3 คน รับอั่งเปา มูลค่า 500 บาท (รับสูงสุด 9,999 บาท เมื่อแนะนำ 30 คนขึ้นไป)
  • พิเศษ สำหรับเพื่อนที่สมัครใหม่ รับอั่งเปา 50 บาท (คลิกแบนเนอร์รับอั่งเปา ใน Easy Bonus)

*ธนาคารจะโอนเงินอั่งเปาให้ภายใน 30 วันทำการหลังจากจบแคมเปญ


> วิธีการร่วมสนุก

> เงื่อนไขและข้อกำหนด

คลิกชวนเพื่อน

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่

หรือ

ขั้นที่

ขั้นที่

ขั้นที่

เงื่อนไขและข้อกำหนด

แนะนำลูกค้าใหม่สมัคร SCB EASY Application วันนี้

ผู้แนะนำรับอั่งเปาจาก SCB ทุกๆ 3 คนรับ 500 บาท สูงสุด 9,999 บาท และผู้ถูกแนะนำได้อั่งเปา 50 บาท

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : 17 ก.พ. – 31 มี.ค. 2561


เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย


1. ผู้ใช้บริการ SCB EASY Application (“ผู้แนะนำ”) ที่ได้แนะนำให้บุคคลอื่นสมัครใช้บริการ SCB EASY Application และได้รับอนุมัติจากธนาคาร (“ผู้ถูกแนะนำ”) จะมีสิทธิได้รับอั่งเปามูลค่า ดังนี้
- ได้รับอั่งเปา 500 บาทต่อจำนวนผู้ถูกแนะนำทุกๆ 3 คน (ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์) หรือ
- ได้รับอั่งเปาเลขมงคล 9,999 บาท ต่อจำนวนผู้ถูกแนะนำ 30 คนขึ้นไป (จำกัดสิทธิ์เฉพาะผู้แนะนำ 500 คนแรกเท่านั้นที่จะได้รับอั่งเปา 9,999 บาท) ทั้งนี้ ผู้แนะนำจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ทุกประการ และธนาคารได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของผู้ถูกแนะนำเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้น ธนาคารจะให้อั่งเปาตามเงื่อนไขนี้

2. ผู้ถูกแนะนำต้องเป็นลูกค้าที่สมัครใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น SCB EASY เป็นครั้งแรกด้วยตัวเอง โดยต้องสมัครและได้รับอนุมัติให้ใช้บริการตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. – 31 มี.ค. 2561 ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการยกเลิกการใช้บริการเพื่อสมัครใช้บริการใหม่ในระยะเวลาดังกล่าว

3. ผู้แนะนำจะต้องบันทึกข้อมูลของผู้ถูกแนะนำลงในแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด โดยการคลิก link ผ่าน SCB Thailand ในแอพพลิเคชั่น LINE หรือเข้าหน้า URL scbeasyangpao.scb.co.th ต่อจากนั้น ผู้แนะนำต้องกรอก Reference ID 13 หลักของตนเองในช่องผู้แนะนำ และกรอก Reference ID ของผู้ถูกแนะนำในช่องผู้ถูกแนะนำ (ผู้แนะนำสอบถามข้อมูลจากผู้ถูกแนะนำ) ทั้งนี้ ผู้แนะนำสามารถเข้าไปเพิ่มผู้ถูกแนะนำได้ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. 2561 จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2561 เวลา 23.00 น.

4. ผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำสามารถดู Reference ID ของตนเอง ได้จาก SCB EASY Application ในหน้า EASY Bonus ด้านล่างสุด

5. หากผู้แนะนำ นำ Reference ID ของตนเองไประบุไว้ในช่องผู้แนะนำและช่องผู้ถูกแนะนำ Reference ID นั้นจะไม่นับว่าเป็นผู้ถูกแนะนำ

6. หากมีผู้แนะนำมากกว่า 1 ราย ได้ระบุ Reference ID ของผู้ถูกแนะนำหมายเลขเดียวกัน ธนาคารจะให้สิทธิผู้แนะนำที่ระบุ Reference ID ของผู้ถูกแนะนำก่อน

7. ผู้ถูกแนะนำจะได้รับอั่งเปามูลค่า 50 บาท โดยต้องกดรับสิทธิใน SCB EASY Application ในหน้า EASY Bonus ภายในระยะเวลาแคมเปญ ทั้งนี้ หากผู้ถูกแนะนำไม่กดรับสิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

8. ผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำ (ที่กดรับสิทธิ) จะได้รับเงินอั่งเปาภายใน 30 วันทำการนับจากวันสุดท้ายของแคมเปญ โดยธนาคารจะโอนเงินเป็นจำนวนเงินที่หักภาษีตามข้อ 10. แล้ว (ถ้ามี) เข้าบัญชีเงินฝากที่เปิดกับธนาคารเป็นบัญชีล่าสุดและคงสถานะการใช้บริการอยู่จนถึงวันโอนเงินเข้าบัญชีของผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำ (แล้วแต่กรณี) โดยธนาคารจะส่งข้อความ SMS เพื่อแจ้งผลการโอนเงินหลังจากที่ทำรายการสำเร็จแล้ว

9. จำกัดการได้รับเงินอั่งเปา สำหรับผู้แนะนำ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 9,999 บาท/ท่าน และสำหรับผู้ถูกแนะนำ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 50 บาท/ท่าน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

10. ผู้ได้รับเงินอั่งเปาตามแคมเปญนี้ จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีอื่นใดตามกฎหมาย

11. พนักงาน SCB และครอบครัว รวมถึง EASY Buddy ไม่สามารถเข้าร่วมแคมเปญนี้

12. ธนาคารมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกแคมเปญนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด